O Chaloupce

Prostory Chaloupky

Jesle a školka Chaloupka sídlí v areálu ÚVR v Mníšku pod Brdy. Prostory školky jsou nové a splňují veškeré hygienické požadavky a předpisy. Děti všech věkových kategorií zde mají své zázemí od přebalovacích prostor, přes nočníky až k malým velkým záchodům. Prostředí je útulné a poskytuje dětem dostatečný prostor pro hraní a rozvoj schopností. Součástí školky je i venkovní hřiště, kde se snažíme trávit většinu volného času, pokud nám to počasí umožní. V areálu pořádáme různé závody, soutěže, akce, apod.

kolo, kolo, mlýnský…
vaříme, pereme, žehlíme…

houpy, houpy….

máme se rádi…

učíme se hrou…

Jak to chodí v Chaloupce?

Program a denní režim Chaloupky je přizpůsoben rozdílnému věku dětí tak, aby všechny provozované aktivity rozvíjely jejich znalosti, dovednosti, nadání a touhu po objevování nového.

Denní režim:

7,30 – 8,30    Příchod dětí do školky

8,30 – 9,00    Ranní kruh, přivítání a rozcvička

9,00 – 9,15      Svačinka

9,15 – 11,00    Dopolední program, volná hra, pobyt venku

11,00 – 11,10  Hygiena a příprava na oběd

11,15 – 11,45   Oběd

11, 45 – 12,00  Hygiena a čištění zoubků 

12,00 – 12,30  Vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek, čtení nebo poslech pohádky                                    
12,30 – 14,30 Odpočinek

15,00 – 15,15 Svačinka

15,00 – 17,00  Odpolední program, volná hra, odchod dětí 

A těšíme se na další den :)!!

spinkáme…