Nejlépe si člověk zapamatuje to,

co sám prožije…

Co nabízíme?

Alternativní péči o děti od 1 roku do 6 let. Vyznáváme filozofii montessori pedagogiky a naším posláním je podněcovat v dětech lásku k učení a objevování. Pomáháme jim se soustředěním, sebeovládáním a sebepoznáním. Podle hesla „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ jsme dětem spíše průvodci než pedagogy. Prostor školky, který má rozlohu přes 100 m2, je vybaven moderním hygienicky nezávadným nábytkem, který odpovídá svou velikostí potřebám dětí.

Školné na míru

Platbu za školné nabízíme v několika variantách. Celodenní docházka, polodenní docházka a nebo možnost volby libovolných dnů. Další možností je zakoupení permanentky, kterou lze využít k jednorázovému hlídání v libovolných dnech dle Vaší potřeby.

Adaptační doba

Jako je třeba na vše nové si zvyknout, tak je tomu i se školkou. K tomu je určena adaptační doba. A vzhledem k tomu, že každé dítě je jiné, je u každého různá i její délka. Běžná doba je asi 14 – 21 dní, dle věku a povahy dítěte. Ale jsou tací, kteří se cítí jako ryba ve vodě po několika minutách, nebo naopak tací, kterým odloučení od maminky trvá trochu déle. Ničeho se nebojte, na vše jsme připraveni.

Kvalifikovaný personál

O děti pečují kvalifikované pečovatelky, které mají nejen odpovídající vzdělání, ale především obrovskou trpělivost a chuť předávat dětem nové znalosti. Všechny uznávají filozofii montessori a jsou dětem spíše „k ruce“, než aby jim říkaly, co zrovna mají dělat a s čím si hrát. Naslouchají dětem a pomáhají rozvíjet jejich individuální osobnosti. Pomáhají jim najít cestu k seberozvíjení a poznávání světa kolem nás.  

Metodické plány dle věku dětí

Metodický plán naší školky je zaměřen především na venkovské tradice a zvyky. Čerpáme ze starých pohádek, povídek, pověstí a lidových vyprávění. Snažíme se věci přiblížit dětem tak, aby bylo vše pochopitelné pro jejich věk a mentalitu. Hračky a didaktické hry si vyrábíme z velké části samy. To, aby děti viděly, že vše se dá zužitkovat a recyklovat. Obrovský význam má pro nás příroda a přístup k ní.

Zážitkové učení

Nejlépe si děti zapamatují to, co samy prožijí a zkusí. To je naše motto a tím se také řídíme. Proto jsou všechny hračky  v dostupné výši a děti k nim mají stálý přístup. Nebráníme jim ani ve volném přístupu ke knihám a didaktickým pomůckám, kterých máme ve školce velké množství. Vedeme děti k samostatnosti a necháváme je vše vyzkoušet. Pomáhají s přípravou jídla, úklidem, péčí o zahrádku, ale také jeden druhému. Učí se tak komunikaci a vzájemné spolupráci.

Reference

Můj syn začal chodit do školky jako dvouletý hned při jejím vzniku v roce 2017. Přestože měl velmi divokou povahu, dokázaly si s ním ve školce poradit a po několika týdnech bylo vidět veliké zlepšení. V chování k ostatním dětem i jiným dospělým. Když po roce a půl odcházel do státní školky, bylo nám to velmi líto. Líbil se nám zde individuální přístup paní učitelek.                        Pavla Polášková

Chaloupku dcerka navštěvovala jeden celý školní rok. Docházka ze dvou na pět dní v týdnu se změnila pozvolna v rámci dvou měsíců. Láskyplné zázemí ~ doslova v náručí když bylo potřeba, montessori pedagogika, hravé svačinky, kamarádská atmosféra a každý den úsměv od ucha k uchu. Jsme rádi, že jsme zvolili respektující a laskavé prostředí, které Chaloupka a lidé v ní vytvářejí.                 Jana Petáková

Školička Chaloupka a teta Lucka jsou to nejbáječnější, co nás a naše kluky mohlo potkat. Spousta báječných aktivit a hlavně individuální přístup přesně podle jejich potřeb. Vždy se snažila vyhovět tak, aby to vyhovovalo především nám. Byli jsme nadšeni z přístupu k dětem, vřelosti, upřímného zájmu i náplně hodin strávených ve školce. Děkujeme!          Andrea Orlovs