Nejlépe si člověk zapamatuje to,

co sám prožije…

Co nabízíme?

Alternativní péči o děti od 2 měsíců do 4 let ve vlídném rodinném prostředí. Vyznáváme filozofii montessori pedagogiky a naším posláním je podněcovat v dětech lásku k učení a objevování. Pomáháme jim se soustředěním, sebeovládáním a sebepoznáním. Dohlížíme na správný psychomotorický vývoj. Podle hesla „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ jsme dětem spíše průvodci než pedagogy. 

Prostor školky, který má rozlohu přes 100 m2, je vybaven moderním hygienicky nezávadným nábytkem, který odpovídá svou velikostí potřebám dětí. Pro miminka jsou jesličky vybaveny v případě potřeby postýlkou, ohrádkou či kočárkem. Jídelní židličky jsou samozřejmostí.

Školné na míru

Platbu za školné nabízíme v několika variantách. Celodenní nebo polodenní docházka s možností volby libovolných dnů, či zakoupení permanentky, kterou lze využít k jednorázovému hlídání v libovolných dnech dle Vaší potřeby.

Adaptační doba

Jako je třeba na vše nové si zvyknout, tak je tomu i se školkou. K tomu je určena adaptační doba. A vzhledem k tomu, že každé dítě je jiné, je u každého různá i její délka.

Běžná doba je asi 14 – 21 dní, dle věku a povahy dítěte. Jsou ti, kteří se cítí jako ryba ve vodě po několika minutách, nebo naopak tací, kterým odloučení od maminky trvá trochu déle. Ničeho se nebojte, na vše jsme připraveni.

Školné za adaptační dobu je vypočítáno individuálně.

Kvalifikovaný personál

O děti pečují tři kvalifikované pečovatelky s několikaletou praxí, které mají nejen odpovídající vzdělání, ale především obrovskou trpělivost a chuť předávat dětem nové znalosti. Všechny uznávají filozofii montessori a jsou dětem spíše „k ruce“, než aby jim říkaly, co zrovna mají dělat a s čím si hrát. Naslouchají dětem a pomáhají rozvíjet jejich individuální osobnosti. Pomáhají jim najít cestu k seberozvíjení a poznávání světa kolem nás.  O ty nejmenší pak samozřejmě nepřetržitě pečují a dohlíží na jejich řádný psychomotorický vývoj.

Metodické plány dle věku dětí

Metodický plán naší školky je zaměřen především na venkovské tradice a zvyky. Čerpáme ze starých pohádek, povídek, pověstí a lidových vyprávění. Celým rokem nás provází kniha Chaloupka na vršku a její krásné příběhy. Nejen její pomocí se snažíme věci přiblížit dětem tak, aby bylo vše pochopitelné pro jejich věk a mentalitu. Hračky a didaktické hry si vyrábíme z části samy. To, aby děti viděly, že vše se dá zužitkovat a recyklovat. Obrovský význam má pro nás příroda a přístup k ní.

Zážitkové učení

Nejlépe si děti zapamatují to, co samy prožijí a zkusí. To je naše motto a tím se také řídíme. Proto jsou všechny hračky  v dostupné výši a děti k nim mají stálý přístup (Občas ale některé schováme a za pár týdnů je opět vyndáme… to proto, aby se všechny neokoukaly a stále děti bavily a rozvíjely je.)

Nebráníme ani ve volném přístupu ke knihám a didaktickým pomůckám, kterých máme ve školce velké množství.

Vedeme děti k samostatnosti a necháváme je vše vyzkoušet. Pomáhají s přípravou jídla, úklidem, péčí o zahrádku, ale také jeden druhému. Učí se tak komunikaci a vzájemné spolupráci.

Reference

Můj syn začal chodit do školky jako dvouletý hned při jejím vzniku v roce 2017. Přestože měl velmi divokou povahu, dokázaly si s ním ve školce poradit a po několika týdnech bylo vidět veliké zlepšení. V chování k ostatním dětem i jiným dospělým. Když po roce a půl odcházel do státní školky, bylo nám to velmi líto. Líbil se nám zde individuální přístup paní učitelek.                        Pavla Polášková

Chaloupku dcerka navštěvovala jeden celý školní rok. Docházka ze dvou na pět dní v týdnu se změnila pozvolna v rámci dvou měsíců. Láskyplné zázemí ~ doslova v náručí když bylo potřeba, montessori pedagogika, hravé svačinky, kamarádská atmosféra a každý den úsměv od ucha k uchu. Jsme rádi, že jsme zvolili respektující a laskavé prostředí, které Chaloupka a lidé v ní vytvářejí.           Jana Petáková

Školička Chaloupka a teta Lucka jsou to nejbáječnější, co nás a naše kluky mohlo potkat. Spousta báječných aktivit a hlavně individuální přístup přesně podle jejich potřeb. Vždy se snažila vyhovět tak, aby to vyhovovalo především nám. Byli jsme nadšeni z přístupu k dětem, vřelosti, upřímného zájmu i náplně hodin strávených ve školce. Děkujeme!          Andrea Orlovs

Chaloupka je už několik let tou nejlepší školkou pro naše dva kluky Marečka a Sebíška. Oba dva školku milují, každé ráno se tam těší a odpoledne nechtějí domů 🙂 Chaloupka má úžasné paní učitelky, krásné prostředí, zajímavý program, skvělé hračky a hlavně …..spoustu lásky pro děti 💗 Moc díky, že jste 💗 Milena Krčmářová