Naše práce s dětmi

Máme už lety vyzkoušeno, že nejvíce děti baví zážitková výuka, a proto se snažíme, zapojit je do všech denních činností, se kterými se mohou potkat nejen ve školce, ale hlavně doma a v běžném životě. Učíme děti soběstačnosti a sebeobsluze, základním sociálním a hygienickým návykům, spolupráci a vzájemné pomoci, toleranci a lásce k přírodě.